De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert De Bleser

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert De Bleser
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert De Bleser

Cumuleo