De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeanine De Boever

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeanine De Boever
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeanine De Boever

Cumuleo