De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Vanmassenhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Vanmassenhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Vanmassenhove
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Vanmassenhove

Cumuleo