De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe De Coene

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe De Coene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe De Coene

Cumuleo