De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter De Coeyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter De Coeyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter De Coeyer

Cumuleo