De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita De Coninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita De Coninck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita De Coninck

Cumuleo