De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland De Coninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland De Coninck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland De Coninck

Cumuleo