De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert De Cooman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert De Cooman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert De Cooman

Cumuleo