De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk De Fauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk De Fauw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk De Fauw

Cumuleo