De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Vanmuysen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Vanmuysen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Vanmuysen

Cumuleo