De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo De Haes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo De Haes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo De Haes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo De Haes

Cumuleo