De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Vannerem

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ann Vannerem
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ann Vannerem

Cumuleo