De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp

Cumuleo