De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick De Klerck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick De Klerck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick De Klerck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick De Klerck

Cumuleo