De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Irina De Knop

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Irina De Knop
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Irina De Knop

Cumuleo