De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy De Leeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rudy De Leeuw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rudy De Leeuw

Cumuleo