De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daisy De Man

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daisy De Man
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daisy De Man

Cumuleo