De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anita De Mangelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anita De Mangelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anita De Mangelaere

Cumuleo