De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annelies De Meersman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annelies De Meersman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annelies De Meersman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annelies De Meersman

Cumuleo