De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David De Mets

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door David De Mets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door David De Mets

Cumuleo