De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fons De Neve

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Fons De Neve
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Fons De Neve
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Fons De Neve

Cumuleo