De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne de Paul de Barchifontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne de Paul de Barchifontaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne de Paul de Barchifontaine

Cumuleo