De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte De Pauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Brigitte De Pauw
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Brigitte De Pauw

Cumuleo