De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo De Plecker

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo De Plecker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo De Plecker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo De Plecker

Cumuleo