De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Michel De Potter

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Michel De Potter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Michel De Potter

Cumuleo