De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stany De Rechter

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Stany De Rechter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stany De Rechter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stany De Rechter

Cumuleo