De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mieke De Roo

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Mieke De Roo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mieke De Roo

Cumuleo