De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques De Ruyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques De Ruyck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques De Ruyck

Cumuleo