De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcella De Smedt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcella De Smedt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcella De Smedt

Cumuleo