De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick De Smedt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick De Smedt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick De Smedt

Cumuleo