De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Vanrijkel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Vanrijkel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Vanrijkel

Cumuleo