De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Diane De Turck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Diane De Turck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Diane De Turck

Cumuleo