De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sabine De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Sabine De Vos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Sabine De Vos

Cumuleo