De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Servaas De Vries

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Servaas De Vries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Servaas De Vries

Cumuleo