De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Debacker

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Debacker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Debacker

Cumuleo