De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Debecker

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Debecker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Debecker

Cumuleo