De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Theophile Debeer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Theophile Debeer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Theophile Debeer

Cumuleo