De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gisèle Debever

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gisèle Debever
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gisèle Debever

Cumuleo