De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Debie

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Debie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Debie

Cumuleo