De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gino Deceuninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gino Deceuninck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gino Deceuninck

Cumuleo