De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludivine Dedonder

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludivine Dedonder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludivine Dedonder
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludivine Dedonder

Cumuleo