De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Defays

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Defays
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alain Defays

Cumuleo