De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Pierre Defernez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Pierre Defernez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Pierre Defernez

Cumuleo