De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Defraye

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Defraye
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Defraye

Cumuleo