De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kurt Deketelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kurt Deketelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kurt Deketelaere

Cumuleo