De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Noel Delaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Noel Delaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Noel Delaere

Cumuleo