De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Delbeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Delbeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Delbeck

Cumuleo