De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josiane Vanthienen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Josiane Vanthienen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josiane Vanthienen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josiane Vanthienen

Cumuleo