De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Delbeque

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Benoît Delbeque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Benoît Delbeque
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Benoît Delbeque

Cumuleo