De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Delcourt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilles Delcourt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilles Delcourt

Cumuleo